De Groenewaard

header-default.jpg

nieuwsbrief 16 maart 2012Beste GroenewaardersAls eerste zal ik mij even aan u voorstellen :

Ik ben Hella Stam. Sinds ongeveer anderhalf jaar tuinen wij op Oosterwaard met veel plezier !! En gaan wij verhuizen naar de “molenweg”. Ik ben gevraagd om de website te gaan voeden met al wat belangrijk is voor u” onze” tuinders op de” molenweg”. Wat me heel leuk lijkt !!

Dus ik ga gewoon maar beginnen.

Zoals inmiddels bij allen bekend gaan we met zijn allen van Oosterwaard verhuizen naar nieuwe locaties 1 locatie die we voor het gemak “molenweg”noemen (omdat er nog geen naam is voor het complex)en wat ons complex gaat worden is al een heel eind in aanbouw.Middels de website kunnen wij u allen voorzien van informatie en foto’s omtrent de “molenweg” En uiteraard willen wij u zo veel mogelijk op de hoogte houden van veranderingen, nieuwe leden, vergaderingen, verslagen ,huisregels,algemeen werk, en wat nog meer van belang is.

De opzet is 48 tuinen met een rondje in het midden,het rond moet nog ingevuld worden er zijn ideeen voor kinderspeelplaats tot kruidentuin Aan de greppelkant en achterkant complex een windhaag van carpinus butulus (haagbeuk) Aan de slootkant fruitbomen (goudrenet,gieser wildeman) Een kleine toiletruimte annex vergaderruimte verharde wegen/waar als het complex officeel in gebruik word genomen geen auto’s mogen rijden Het spreekt voor zich dat wij op Oosterwaard onze tuin leeg en opgeruimd achter laten !!!!! (dit is in ons eigen belang ,omdat als de vereniging dat moet doen er een bedrijf moet komen om de tuin leeg temaken en de rekening daarvan is voor de desbetreffende tuinder) Er komen ook enkele huisregels die te zijner tijd op de site en in het mededelingenbord komen.

Ik kan u al wat foto’s tonen van het voorbereidende werk van het nieuwe complex

(Foto’s dhr groen )

Foto 1 :kale vlakte voor dat de mannen er in gaan !

Foto 2: ronding in het middenFoto 3: aanleg padenIk hoop u wekelijks een update te kunnen verzorgen. En wil u tot slot verwijzen naar het lezen van de vergaderingverslagen die u op de site kunt vinden. Daar vind u nog meerdere besproken items met betrekking tot het nieuwe complex (voor zolang er nog geen officieel tuincomplex is ,worden deze verslagen en wat er op de site komt en staat, opgehangen in het mededelingenbord op Oosterwaard).

Tot zover de eerste update omtrent ons nieuwe tuincomplex

Hella